Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών πολλοί από εμάς θα αναγκαστούμε να δουλέψουμε εξ αποστάσεως. Κάποιοι είναι συνηθισμένοι στον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας, ίσως θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουν περισσότερο, ενώ πολλοί θα αναγκαστούν για πρώτη φορά να δουλέψουν με αυτό τον τρόπο.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά πολύ χρήσιμα εργαλεία (αγγλιστί technology stack) για να δουλέψετε εξ αποστάσεως. 

Για Video Conferencing

Zoom Video Communications – https://www.zoom.com

Microsoft Teams – https://teams.microsoft.com/

Messaging

Slack – https://slack.com/ (for teams / desktop working)

WhatsApp Inc. – https://www.whatsapp.com/ (for smaller groups – communication on the go)

File sharing and shared storage

Dropbox – https://www.dropbox.com

Google Drive – https://www.google.com/drive/

Project and task management

Trello https://trello.com (good for personal and small teams)

Asana https://asana.com/ (medium sized teams)

Jira https://www.atlassian.com/software/jira (larger teams)

Social media management for teams

Hootsuite – https://hootsuite.com/ (team management and post schedueling)

Shared notes

Evernote – https://evernote.com/

VPN Services

Express VPN –  https://www.expressvpn.com/

Podcasts

ZenCastr –  https://zencastr.com/

Webinars

CrowdCast – https://www.crowdcast.io/

BigBlueBotton – https://bigbluebutton.org/